آزمايشگاه رديابی محصولات تراريخته

با توجه به افزايش توليد جهانی محصولات تراريخته و ورود اين محصولات به بازار تجارت بین‌­المللی، جهت تسهيل نظارت بر توليد و استفاده از اين محصولات ضوابطی تدوين و برچسب‌گذاری اين محصولات در بسياری از کشورها الزامي شده است. از جمله قوانینی که در سطح بين‌المللی مورد پذيرش بسياری از کشورهای جهان قرارداد، "پروتکل ايمني زيستی کارتاهنا" است که ضوابط مربوط به تبادلات بين‌المللی محصولات تراريخته را تبيين می‌کند. براساس این قوانین، رديابی و شناسايی موجودات زنده تغييرشکل‌يافته ژنتيکی اهميت فراوانی است. براساس این مقررات، کشور صادر کننده ملزم به اعلام نوع رخداد و مشخصات محصول تراريخته صادراتی است. کشور واردکننده نيز میتواند بر اساس مصالح ملي خود، رخدادهای مجاز را تعيين و از سوی ديگر ادعای صادرکننده را راستي‌آزمايی کند. با توجه به حجم عظيم واردات محصولات تراریخته به کشور، "آزمايشگاه رديابي محصولات تراريخته" پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزی به عنوان آزمايشگاه مرجع وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه حاکمیتی ردیابی و تشخیص محصولات تراریخته به کشور را برعهده دارد. این آزمایشگاه با سه آزمایشگاه تابعه خود در رشت، اهواز و دزفول، در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی مراجعین محترم در زمینه ردیابی محصولات تراریخته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل روابط عمومیpr@abrii.ac.ir تماس بگیرید