بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از پژوهشگاه بیوتکنولو ژی کشاورزی-img
بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از پژوهشگاه بیوتکنولو ژی کشاورزی
19 خرداد
با حضور وزیر جهاد کشاورزی  آزمایشگاه مرجع ارزیابی محصولات نانویی کشاورزی در پژوهشگاه افتتاح شد-img
با حضور وزیر جهاد کشاورزی آزمایشگاه مرجع ارزیابی محصولات نانویی کشاورزی در پژوهشگاه افتتاح شد
16 خرداد
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه تولیدات فناورانه مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان-img
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه تولیدات فناورانه مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان
16 خرداد
بازدید و انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت بایوران-img
بازدید و انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت بایوران
10 خرداد
برگزاری پانزدهمین تور رسانه ای دانش بنیان تات با حضور مشاورعالی رئیس سازمان تات-img
برگزاری پانزدهمین تور رسانه ای دانش بنیان تات با حضور مشاورعالی رئیس سازمان تات
9 خرداد
بازدید مدیران ستاد توسعه زیست فناوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی-img
بازدید مدیران ستاد توسعه زیست فناوری از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی
9 خرداد
دیدار روسای موسسات تحقیقات کشاورزی استان البرز با نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی-img
دیدار روسای موسسات تحقیقات کشاورزی استان البرز با نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی
9 خرداد
کارگاه تئوری و عملی کشت بافت پایه‌های رویشی گیاهان باغی آغاز شد-img
کارگاه تئوری و عملی کشت بافت پایه‌های رویشی گیاهان باغی آغاز شد
6 خرداد
ولايتمداری و مردم داری و خستگی ناپذيری از مهمترين ویژگی‌های بارز رئیس جمهور شهید بود-img
ولايتمداری و مردم داری و خستگی ناپذيری از مهمترين ویژگی‌های بارز رئیس جمهور شهید بود
6 خرداد
آمادگی پژوهشگاه برای توسعه همکاری‌های علمی تحقیقاتی با موسسات ونزوئلا-img
آمادگی پژوهشگاه برای توسعه همکاری‌های علمی تحقیقاتی با موسسات ونزوئلا
4 خرداد
در جلسه نخبگانی با نخبگان حوزه کشاورزی و اعضای بنیاد نخبگان-img
در جلسه نخبگانی با نخبگان حوزه کشاورزی و اعضای بنیاد نخبگان
3 خرداد
محسن مردی، عضو حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف-img
محسن مردی، عضو حقیقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، امنیت غذایی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف
17 اردیبهشت

بازگشت