دسته جمعی با وزیر-img
.-img
.-img
بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از پژوهشگاه بیوتکنولو ژی کشاورزی-img
بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از پژوهشگاه بیوتکنولو ژی کشاورزی
19 خرداد
با حضور وزیر جهاد کشاورزی  آزمایشگاه مرجع ارزیابی محصولات نانویی کشاورزی در پژوهشگاه افتتاح شد-img
با حضور وزیر جهاد کشاورزی آزمایشگاه مرجع ارزیابی محصولات نانویی کشاورزی در پژوهشگاه افتتاح شد
16 خرداد
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه تولیدات فناورانه مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان-img
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نمایشگاه تولیدات فناورانه مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت‌های دانش بنیان
16 خرداد