انگشت نگاری دی‌اِن‌اِی مهمترین ارقام تجاری باغی ایران

يکي از معضلات مهم باغداران در خصوص احداث نهالستان‌ها و باغات، نامشخص بودن اصالت ژنتيکی ارقام کشت شده می‌باشد. در بسياري از مواقع، باغداران چندين سال وقت و سرمايه خود را براي کشت يک رقم خاص صرف می‌کنند و اين درحالی است که رقم کشت شده رقم مورد نظر نيست و به اين ترتيب خسارت جبران ناپذيری به آنها وارد می‌شود. در این برنامه با استفاده از نشانگرهای DNA ساختاری و عملکردی ژنوم، انگشت‌نگاری DNA مهمترین ارقام تجاری مهم باغی ايران با همکاری موسسات سازمان تات به منظور تهيه کيت‌های ملکولی تشخيص سريع اصالت ژنتيکی برای 70 رقم تجاری خرما، پسته، بادام، انجیر، انار، زیتون و گردو انجام شد. در حال حاضر کلید‌های مولکولی شناسایی شده در موسسات برای تعیین اصالت ارقام مورد مطالعه استفاده می‌شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل روابط عمومیpr@abrii.ac.ir تماس بگیرید