دانش فنی تولید بذر اصلاح شده و توسعه کشت انواع گراس‌های علوفه‌ای و مرتعی چند ساله سردسیری

ميزان علوفه توليدي سالانه در مراتع كشور حدود 7/10 ميليون تن علوفه خشك است که برای تامين علوفه 37 ميليون واحد دامی در مدت 7 ماه از سال کفایت می‌کند. در حالی كه حداقل 83 ميليون واحد دامی كشور صرفاً از مراتع استفاده می‌نمايند و اين كار يعني نابودی مراتع چرای بيش از دو برابر ظرفيت مجاز، سبب تداوم سير تخريب مراتع كشور و كاهش توليدات دامی شده است. از مهمترين پيامدهای تخريب مراتع، علاوه بر تلفات منابع ارزشمند گياهی، فرسايش شديد خاك و بروز سيلاب‌های ويرانگرو تحمیل خسارات کلان جانی و مالی به مردم و کشور است. نقش و جایگاه گیاهان علوفه‌­ای به طور عام و گراس‌ها به طور خاص در تأمین مواد پروتئینی و لبنی، حفظ حاصلخیزی خاك، حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از فشار بیش از حد دام بر مراتع، جلوگیری از فرسایش خاك و جاری شدن سیلاب‌ها باعث گردیده که در سطح جهانی به شدت مورد توجه قرار گیرند. گراس­‌های سردسيری چندساله گزينه مناسبی براي احيای پوشش گياهی مراتع كشور و حفظ منابع آب و خاک می‌باشند. گراس‌های سردسيری چند ساله دارای تحمل نسبی خوب به خشكی و سرما بوده و قادر به توليد علوفه زياد و با كيفيت برای انواع دام‌ها در شرايط سخت محيطی می‌باشند. گراس‌های علوفه‌ای علاوه بر توليد علوفه برای اهداف مختلف كشاورزی و فضای سبز برای حفاظت خاك و به عنواع عوامل بیولوژیک در طرح​‌های آبخیزداری و افزایش عمر موثر سازهای بتونی و موانع فیزیکی نيز مورد كشت و كار قرار می‌گيرند. اين گياهان دائمي و با ريشه عميق بوده، قادر به استقرار و ادامه حيات در خاك‌های فقير هستند و به نفوذ آب در خاك كمك شايانی می‌​نمايند.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل روابط عمومیpr@abrii.ac.ir تماس بگیرید