ایجاد سویه ژنتیکی پربازده از گوسفند بومی ایران

اعضای هیات علمی بخش زیست‌شناسی سیستم‌های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بهره‌گیری از ژن‌های کنترل کننده صفات پرتولیدی عضله‌زای میوستاتین و چندقلوزای بورولا موفق به تولید سویه‌ی ژنتیکی جدیدی از قوچ دومنظوره گوشتی-تولیدمثلی با قابلیت پرتولیدی و سازگار با شرایط بومی ایران با استفاده از روش‌های اصلاحی مولکولی شدند. از ویژگی‌های عملکردی این سویه ژنتیکی می‌توان به افزایش راندمان لاشه از 50 درصد به 55 درصد، تغییر خواص فیزیکوشیمیایی گوشت شامل کاهش pH و افزایش تردی گوشت، کاهش وزن دنبه به کمتر از 1 کیلوگرم، کاهش چربی پشتی لاشه از 3 سانتی متر به 1 سانتی متر، افزایش مساحت ناحیه چشمی راسته، وجود ماربلینگ در ناحیه راسته، و افزایش چندقلوزایی از 12 درصد به 54 درصد اشاره نمود. از ویژگی‌های ظاهرشناختی سویه ژنتیکی ایجاد شده می‌توان به یکنواختی رنگ سفید با پوشش پشمی مناسب برای صنعت نساجی، نیم دنبه، برآمدگی در ناحیه کپل و عضلات ران، و قامت کوتاه‌تر نسبت به نژاد بومی اشاره نمود. علاوه بر انتقال دانش فنی، سویه ژنتیکی تولید شده قابلیت عرضه به صورت دام زنده (قوچ و میش) و مواد ژنتیکی (اسپرم، اووسیت، رویان) به بخش خصوصی را دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل روابط عمومیpr@abrii.ac.ir تماس بگیرید