طراحی و اجرای پلات فورم تدوین الگوی تولید محصولات کشاورزی و تدوین الگوی کشت محصول

تعیین الگوی بهینه کشت هر منطقه از دیرباز جزو وظایف ذاتی وزارتخانه‏‌های مسئول کشاورزی و از آرزوهای دیرینه متصدیان بخش کشاورزی بوده و از دهه پنجاه تاکنون در قوانین متعدد مورد تأکید قرارگرفته است. از دهه پنجاه تاکنون قوانین و آئین‌نامه‌های متفاوتی در خصوص تعیین و اجرای الگوی کشت به تصویب رسیده و علیرغم اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‏های مسئول در بخش کشاورزی بوده اما به‌طور کامل به آن پرداخته نشد. بر اساس بند (ب) تبصـره 8 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور در سال جاری شده و اين تکليف به عهده سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزی گذاشته شده است. در خرداد سال 1401 با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و نتایج تحقیقات انجام شده در سازمان تات و استفاده از تجارب به ‌دست‌ آمده در سال‌های گذشته در معاونت زراعت برنامه اولیه اصلاح الگوی کشت محصولات زراعی برای سـال زراعی 1402-1401 (فاز اول) تدوین و ابلاغ شد. در این برنامه تعیین الگوی کشت مبتنی بر شرایط محيطی، بهره‏‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با پتانسیل‏‌های منطقه‌ای و مزیت اقتصادی با رعایت اصول تولید محصولات کشاورزی و ملاحظات زیست‌محیطی در راستای سیاست‏‌های کلان کشور و تأمین امنیت غذایی تدوین گردید. بر اساس الگوی تولید طراحی شده 7,5 درصد تولید بیشتر با 5,8 درصد آب کمتر انجام می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیل روابط عمومیpr@abrii.ac.ir تماس بگیرید