slider-img

بخش تحقیقات بیوانفورماتیک

پیشبرد تحقیقات در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی از طریق مدیریت داده‌ها، پیاده‌سازی بانک‌های اطلاعاتی امیکس یکپارچه / ذخیره داده‌ها برای انجام آنالیزهای بیوانفورماتیک (In Silico)، توسعه سیستم‌های بازیابی اطلاعات و تهیه ابزارهای برای آنالیز کلان داده‌ها در حوزه بیوانفورماتیک می‌باشد. در چارچوب کلان پروژه‌های بخش‌های مختلف تحقیقاتی، این بخش مجموعه‌ای از ابزارهای محاسباتی و تجزیه و تحلیل داده‌های امیکس و کلان داده‌ها در زمینه بیوانفورماتیک برای پروژه‌های مشترک ارائه می دهد.

تبدیل شدن به مرکز برتر در حوزه بیوانفورماتیک کشاورزی در کشور و منطقه با تمرکز بر تحقیقات در حوزه فناوری‌های نوین و کمک به تصمیم‌سازی و ارایه راه‌حل‌های تاثیرگذار برای چالش‌های مهم بخش کشاورزی، هدف این بخش آن است که با توسعه و بهبود روش‌های آنالیز در حوزه بیوانفورماتیک، تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدل‌سازی محاسباتی از پتانسیل داده‌های زیستی در حوزه‌های امیکس، امکان استقرارکشاورزی دقیق و بهبود کمی و کیفی ژنتیکی محصولات به نفع کشاورزان، مصرف کنندگان و محیط زیست را فراهم کند.

 • مدیریت

  دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

  دکتر محمدرضا غفاری

  دکتر محمدرضا غفاری

  رئیس بخش

  026-32703536

  CV
 • اعضای هیات علمی

 • کارشناسان

  دکتر زهرا قربانزادهدکتر زهرا قربانزاده-img

  دکتر زهرا قربانزاده

  دکتر زهرا قربانزاده

  کارشناس
  مهندس سینا بهپورمهندس سینا بهپور-img

  مهندس سینا بهپور

  مهندس سینا بهپور

  کارشناس فناوری اطلاعات

  02632703536

 • همکاران پیشین

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیلghaffari@abrii.ac.ir تماس بگیرید