slider-img

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

بیوتکنولوژی میکروبی یک حوزه پیشرفته و مهم در علم زیست‌فناوری است که از منابع میکروبی در راستای امنیت غذایی، تولید غذای سالم و فراسودمند، حفاظت از گیاهان ، جانوران و محیط زیست و تولید فراورده های زیستی متنوع با ارزش افزوده بالا بهره برداری می کند. از جمله مهم ترین ماموریت  ما کاهش مصرف نهاده های شیمیایی در تولید محصولات صادراتی و سبد غذایی مصرف کننده داخلی است. طراحی، تولید و توسعه فرمولاسیون های نوین کود و آفت کش های زیستی/ آلی و بهینه سازی تولید در بیوراکتورهای آزمایشگاهی، پایلوت و نیمه‌صنعتی از اقدامات اجرایی این حوزه می باشد. تبدیل ضایعات و زائدات کشاورزی به ترکیبات با ارزش افزده از جمله بیوکمپوست، اسیدهیومیک ، خوراک دام تخمیری و بیوانرژی از دیگر حوزه های فعال در بخش بیوتکنولوژی میکروبی است. طراحی و توسعه روش ­های نوین فرآوری، تبدیل و بازیافت زائدات و پسماندهای محصولات کشاورزی به منظور بهر ه برداری در مقیاس صنعتی و در سطح ملی خروجی مهم این محور از فعالیت های بخش می باشد. آنالیز میکروبیوم مبتنی بر متاژنومیکس و متابولومیکس با هدف بهر برداری در افزایش تحمل گیاهان به تنش های زیستی و غیر زیستی،  کاهش آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی و افزایش بهره وری در مصرف  مواد مغذی و  آب از حوزه های پژوهشی فعال در بخش می باشد. شایان ذکر است که بخش بیوتکنولوژی میکروبی دارای کلکسیون میکروبی با بیش از 6000 سویه میکروبی و عضو فعال فدراسیون بین المللی میکروارگانیسم ها می باشد. این بخش همچنین  به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی در زمینه ردیابی افزودنی‌های خوراک دام و طیور (پروبیوتیک و آنزیم) فعالیت می نماید.

پروژه‌ها


دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV

دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV

دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV

دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV

مهندس ابراهیم کریمیمهندس ابراهیم کریمی-img

مهندس ابراهیم کریمی

مهندس ابراهیم کریمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV

دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV

دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV

دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV

دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV

دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV

دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

سرپرست مدیریت انتقال فناوری

026-32703536

CV

دکتر اکرم صادقیدکتر اکرم صادقی-img

دکتر اکرم صادقی

دکتر اکرم صادقی

عضو هیات علمی

02632703536

CV

دکتر اکرم صادقیدکتر اکرم صادقی-img

دکتر اکرم صادقی

دکتر اکرم صادقی

عضو هیات علمی

02632703536

CV
 • مدیریت

  دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

  دکتر مریم موسیوند

  دکتر مریم موسیوند

  رئیس بخش

  02632703536

  CV
  مهندس سپیده اکبری‌والامهندس سپیده اکبری‌والا-img

  مهندس سپیده اکبری‌والا

  مهندس سپیده اکبری‌والا

  مسئول آزمایشگاه

  026-32703536

 • اعضای هیات علمی

  دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

  دکتر حسین قنواتی

  دکتر حسین قنواتی

  عضو هیئت علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

  دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

  دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

  دکتر مریم هاشمی

  دکتر مریم هاشمی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر مژگان کوثریدکتر مژگان کوثری-img

  دکتر مژگان کوثری

  دکتر مژگان کوثری

  عضو هیات علمی

  02632703536

  CV
  دکتر اکرم صادقیدکتر اکرم صادقی-img

  دکتر اکرم صادقی

  دکتر اکرم صادقی

  عضو هیات علمی

  02632703536

  CV
  دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

  دکتر سعید سهیلی‌وند

  دکتر سعید سهیلی‌وند

  عضو هیات علمی

  02632703536

  CV
  دکتر سیدمجید عزیزیدکتر سیدمجید عزیزی-img

  دکتر سیدمجید عزیزی

  دکتر سیدمجید عزیزی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  مهندس ابراهیم کریمیمهندس ابراهیم کریمی-img

  مهندس ابراهیم کریمی

  مهندس ابراهیم کریمی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
 • کارشناسان

  مهندس لیلا جباریمهندس لیلا جباری-img

  مهندس لیلا جباری

  مهندس لیلا جباری

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  مهندس مهدی نیکرادمهندس مهدی نیکراد-img

  مهندس مهدی نیکراد

  مهندس مهدی نیکراد

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  CV
  مهندس المیرا تیزجنگمهندس المیرا تیزجنگ-img

  مهندس المیرا تیزجنگ

  مهندس المیرا تیزجنگ

  کارشناس آزمایشگاه

  02632703536

 • همکاران پیشین

  دکتر محمدرضا پرویندکتر محمدرضا پروین-img

  دکتر محمدرضا پروین

  دکتر محمدرضا پروین

  عضو هیات علمی - بازنشسته

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیلmb@abrii.ac.ir تماس بگیرید