slider-img

بخش تحقیقات نانوتکنولوژی

به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فناوری نانو در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، بخش تحقیقات نانوتکنولوژی با تجهیز آزمایشگاه به دستگاه‌های مرتبط با سنتز نانومواد و مشخصه‌یابی آنها، انجام پژوهش‌های کاربردی و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه‌های افزایش کارایی و هوشمندسازی کودها و سموم شیمیایی، نانوسنسور و نانوبیوسنسور برای تشخیص عوامل آلوده کننده زیستی و غیرزیستی در موجودات گیاهی و جانوری و محیط زیست، نانوفتوکاتالیست‌ها برای حذف آلاینده‌ها و بازچرخانی آب در واحدهای تولیدات کشاورزی، دارورسانی هوشمند در حوزه تغذیه و بهداشت دام و گیاه، بسته‌بندی هوشمند به منظور کاهش ضایعات و تبدیل ضایعات و زائدات تولیدات کشاورزی به مواد با ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داده است. آزمایشگاه بخش تحقیقات نانوتکنولوژی به عنوان آزمایشگاه مرجع ارزیابی محصولات نانو-میکرو حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و متولی دبیرخانه دائمی کارگروه ارزیابی محصولات نانویی کشاورزی‌محور در کمیته راهبردی فناوری نانو وزارت متبوع می‌باشد.

پروژه‌ها


دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر داریوش داودیدکتر داریوش داودی-img

دکتر داریوش داودی

دکتر داریوش داودی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر احسان شکریدکتر احسان شکری-img

دکتر احسان شکری

دکتر احسان شکری

سرپرست بخش

دکتر احسان شکریدکتر احسان شکری-img

دکتر احسان شکری

دکتر احسان شکری

سرپرست بخش

دکتر الهه معتمدی سدهدکتر الهه معتمدی سده-img

دکتر الهه معتمدی سده

دکتر الهه معتمدی سده

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

بررسي فعاليت علف‌کشي نانوکپسول حاوي اسانس اسپند با ديواره پليمري شيرابه گياه استبرق بر روي يولاف (Avena ludoviciana)، پيچک (Convolvolus arvensis)و گل جاليز (Orobanche aegyptiaca) و فعاليت نماتد کشي آن بر روي نماتد ريشه گرهي  (Meloidogyne javanica)


دکتر الهه معتمدی سدهدکتر الهه معتمدی سده-img

دکتر الهه معتمدی سده

دکتر الهه معتمدی سده

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر الهه معتمدی سدهدکتر الهه معتمدی سده-img

دکتر الهه معتمدی سده

دکتر الهه معتمدی سده

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر فروغ قاسمیدکتر فروغ قاسمی-img

دکتر فروغ قاسمی

دکتر فروغ قاسمی

رئیس اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی

02632703536

CV

دکتر فروغ قاسمیدکتر فروغ قاسمی-img

دکتر فروغ قاسمی

دکتر فروغ قاسمی

رئیس اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی

02632703536

CV

دکتر فروغ قاسمیدکتر فروغ قاسمی-img

دکتر فروغ قاسمی

دکتر فروغ قاسمی

رئیس اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی

02632703536

CV

دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
 • مدیریت

  دکتر احسان شکریدکتر احسان شکری-img

  دکتر احسان شکری

  دکتر احسان شکری

  سرپرست بخش
  مهندس پروین هادیانمهندس پروین هادیان-img

  مهندس پروین هادیان

  مهندس پروین هادیان

  مسئول آزمایشگاه

  026-32703536

 • اعضای هیات علمی

  دکتر داریوش داودیدکتر داریوش داودی-img

  دکتر داریوش داودی

  دکتر داریوش داودی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

  دکتر لیلا مأمنی

  دکتر لیلا مأمنی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر الهه معتمدی سدهدکتر الهه معتمدی سده-img

  دکتر الهه معتمدی سده

  دکتر الهه معتمدی سده

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

  دکتر آمنه ناصری

  دکتر آمنه ناصری

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر فروغ قاسمیدکتر فروغ قاسمی-img

  دکتر فروغ قاسمی

  دکتر فروغ قاسمی

  عضو هیات علمی

  02632703536

  CV
 • کارشناسان

  مهندس معصومه نوروزیمهندس معصومه نوروزی-img

  مهندس معصومه نوروزی

  مهندس معصومه نوروزی

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  دکتر مرجان ملک‌محمدیدکتر مرجان ملک‌محمدی-img

  دکتر مرجان ملک‌محمدی

  دکتر مرجان ملک‌محمدی

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  دکتر زینب سلحشوردکتر زینب سلحشور-img

  دکتر زینب سلحشور

  دکتر زینب سلحشور

  کارشناس آزمایشگاه

  02632703536

  CV
 • همکاران پیشین

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیلnanolab@abrii.ac.ir تماس بگیرید