کارورزی و کارآموزی

از برجسته‌ترین وظایف پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی علاوه بر تحقیقات کاربردی در عرصه کشاورزی، آموزش نیروی انسانی متخصص در ابعاد مختلف است، به منظور انجام همین هدف ، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با هماهنگی صورت گرفته با سازمان نظام مهندسی کشاورزی آماده پذیرش  کارآموزان در رشته‌های مرتبط کشاورزی می باشد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره آموزش پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی aksadeghi@abrii.ac.ir تماس حاصل نمایید.‌

بازگشت